Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

AvtalebokDefinisjon
En leges fortegnelse over når den enkelte pasient har avtale om konsultasjon ved han/hennes kontor.
Det føres navn og fødselsnummer, samt dato og klokkeslett for avtalen. I samband med henvendelser til legevaktsentral og ved registrering av ventetid, må også tidspunktet for når avtalen ble inngått, bli notert.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Pasientadministrativt arbeid.

Se også

Fødselsnummer

Konsultasjon

Legekontor

Legevaktsentral

Pasient

Ventetid

 

  Gi tilbakemelding på denne siden