Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

AvtalebokDefinisjon
En leges fortegnelse over når den enkelte pasient har avtale om konsultasjon ved han/hennes kontor.
Det føres navn og fødselsnummer, samt dato og klokkeslett for avtalen. I samband med henvendelser til legevaktsentral og ved registrering av ventetid, må også tidspunktet for når avtalen ble inngått, bli notert.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Pasientadministrativt arbeid.

Se også

Fødselsnummer

Konsultasjon

Legekontor

Legevaktsentral

Pasient

Ventetid

 

  Gi tilbakemelding på denne siden