Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HelseopplysningerDefinisjon
Taushetsbelagte opplysninger i henhold til helsepersonelloven § 21 og andre opplysninger og vurderinger om helseforhold eller av betydning for helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson

Forklaring
Helsepersonelloven § 21 beskriver hovedregelen for taushetsplikt, som gjelder helsepersonells plikt til å forhindre at andre får kjennskap til "opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell". Plikten omfatter etter lovens §25 også samarbeidende personell, selv om disse ikke omfattes av helsepersonelloven

Kilde
Helseregisterloven, §2, 2

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

Helseopplysning

Helseopplysning

Hyponym

Anonyme helseopplysninger

Avidentifiserte helseopplysninger

 

  Gi tilbakemelding på denne siden