Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HøyrisikostrategiDefinisjon
Planlegging av tiltak rettet mot individer eller grupper som kan være disponert for å utvikle sykdom eller helseproblem.

Dette er en strategi innenfor sykdomsforebyggende arbeid.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Strategi.

Se også

Befolkningsrettet strategi

 

  Gi tilbakemelding på denne siden