Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

TjenesteperiodeDefinisjon
Sakstype i (utkast til) Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjonsssystem for pleie- og omsorgstjenesten, som benyttes til å samle all informasjon registrert i journalen i forbindelse med utførelsen av en tjeneste som det er vedtatt at brukeren skal motta fra pleie- og omsorgstjenesten

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

Kontaktepisode

 

  Gi tilbakemelding på denne siden