Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

JournalansvarDefinisjon
Ansvar som helsepersonell, med unntak av apotekpersonale, har for å føre pasientjournal, med bestemmelse om at det ved en helseinstitusjon skal være utpekt en bestemt person som har det overordnede ansvar for føringen av en enkelt pasients journal

Kilde
Forskrift om pasientjournal

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden