Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Informert samtykkeDefinisjon
Samtykke avgitt på bakgrunn av tilstrekkelig informasjon om tiltaket.

For at et samtykke skal kunne anses for å være informert kreves det at den som har samtykkekompetanse har forstått hva det samtykkes til, samt konsekvensen av dette. Et informert samtykke kan som utgangspunkt først avgis på det tidspunkt hvor det er aktuelt å utlevere ellers taushetsbelagte opplysninger. Dette inkluderer også overføring av journaler.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Samtykke.

Se også

Frivillig samtykke

Samtykke

 

  Gi tilbakemelding på denne siden