Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Relativt kostnadsnivåDefinisjon
Mål for det relative kostnadsnivå for et sykehus korrigert for pasientsammensetning. Indeksen beregnes som faktiske netto driftsutgifter for innlagte pasienter dividert med antall DRG-poeng (korrigerte opphold).

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
DRG.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden