Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Relativt kostnadsnivåDefinisjon
Mål for det relative kostnadsnivå for et sykehus korrigert for pasientsammensetning. Indeksen beregnes som faktiske netto driftsutgifter for innlagte pasienter dividert med antall DRG-poeng (korrigerte opphold).

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
DRG.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden