Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

ambulanse aktiveringstidDefinisjon
Tidsintervall fra en ambulanse svarer på AMK-sentralens anrop, til ambulansen rykker ut.

Forklaring
"Rykker ut" har ulik form for ulike ambulanser, og er spesifisert nærmere nedenfor:

  • Ambulansehelikopter: helikopteret letter fra bakken
  • Ambulansefly: flyet settes i bevegelse (starter taksing)
  • Ambulanse/legebil: bilen settes i bevegelse

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

aktiveringstid

 

  Gi tilbakemelding på denne siden