Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

ambulanse aktiveringstidDefinisjon
Tidsintervall fra en ambulanse svarer på AMK-sentralens anrop, til ambulansen rykker ut.

Forklaring
"Rykker ut" har ulik form for ulike ambulanser, og er spesifisert nærmere nedenfor:

  • Ambulansehelikopter: helikopteret letter fra bakken
  • Ambulansefly: flyet settes i bevegelse (starter taksing)
  • Ambulanse/legebil: bilen settes i bevegelse

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

aktiveringstid

 

  Gi tilbakemelding på denne siden