Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Sikkerhetspost/sikkerhetsavdelingDefinisjon
Psykiatrisk post/avdeling med hovedoppgave å behandle farlige pasienter.

Fylkeskommunale sikkerhetsavdelinger mottar pasienter fra eget fylke. Regionale sikkerhetsavdelinger eies av en fylkeskommune, men mottar også pasienter fra andre fylker i regionene.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Avdeling

Post

 

  Gi tilbakemelding på denne siden