Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

DefinisjonskatalogerDefinisjon: En samling eller et system av termer innen et spesielt tema, samt deres definisjoner.

Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern 
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus 
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten 
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten 
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Definisjonskatalog for legemiddelområdet 
Medisinske bildesystemer innen radiologi 

 

  Gi tilbakemelding på denne siden