Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Individuell planDefinisjon
Lovbestemt rettighet for pasient med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra flere etater til å få utarbeidet en plan som har til hensikt å bidra til et helhetlig tilbud for pasienten og sikre systematikk, samordning og brukermedvirkning.

Det er imidlertid ikke lovbestemt at planen skal gjennomføres.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden