Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Individuell planDefinisjon
Lovbestemt rettighet for pasient med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra flere etater til å få utarbeidet en plan som har til hensikt å bidra til et helhetlig tilbud for pasienten og sikre systematikk, samordning og brukermedvirkning.

Det er imidlertid ikke lovbestemt at planen skal gjennomføres.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden