Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Minste funksjonelle kliniske enhetDefinisjon
Minste definerbare enhet eller team som har en fast personalgruppe og bestemte oppgaver innen utredning, behandling og rehabilitering overfor en bestemt pasientgruppe.

Eksempler: En poliklinikk, et team innen en poliklinikk, en avdeling, en post innen en avdeling.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Klinisk enhet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden