Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

FødselsnummerDefinisjon
En unik personidentifikasjon for personer bosatt i Norge bestående av 11 sifre, hvor de første seks sifre omfatter personens fødselsdato (dato, måned og årstall med to siffer) og de fem siste personnummeret tildelt i Det Sentrale Personregister i Statistisk sentralbyrå.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Pasientadministrativt arbeid.

Se også

Personnummer

 

  Gi tilbakemelding på denne siden