Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

FødselsnummerDefinisjon
En unik personidentifikasjon for personer bosatt i Norge bestående av 11 sifre, hvor de første seks sifre omfatter personens fødselsdato (dato, måned og årstall med to siffer) og de fem siste personnummeret tildelt i Det Sentrale Personregister i Statistisk sentralbyrå.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Pasientadministrativt arbeid.

Se også

Personnummer

 

  Gi tilbakemelding på denne siden