Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HabiliteringDefinisjon
Planmessig arbeid for at den som har medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemninger pga. sykdom, skade eller lyte skal bevare og utvikle funksjonsevnen med sikte på størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet på egne premisser.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Attføring.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden