Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

pasientreiseDefinisjon
Reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Forklaring
Det er det lokale helseforetak som har ansvaret for pasientreiser og som dekker utgiftene knyttet til reisen. Hovedregelen er at man får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Kilde
basert på www.pasientreiser.no, 2012.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

ambulansetransport

 

  Gi tilbakemelding på denne siden