Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

UtnyttelseDefinisjon
Beskrivelse av den virkelige utnyttelsen av ressursene. F.eks gjennomsnittlig antall senger i bruk til enhver tid. Antall årsverk reelt utført når fravær, permisjoner, ubesatte stillinger og overtid/ekstraarbeid er medregnet (34).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Utnyttelse.

Se også

Kapasitet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden