Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SamtykkekompetanseDefinisjon
Rettslig handleevne og i den konkrete situasjon rett person til å vurdere og ta stilling til et spørsmål.

Ved vurderingen av hvem som har samtykkekompetanse må Lov om pasientrettigheter paragraf 4 legges til grunn. Når barnet er fylt 12 år, skal det få si sin mening i alle spørsmål som angår egen helse. Det skal legges økende vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Samtykke.

Se også

Samtykke

 

  Gi tilbakemelding på denne siden