Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

IPLOSDefinisjon
Informasjonssystem basert på individdata fra søkere og brukere av kommunale sosial- og helsetjenester i kommunene, som beskriver situasjon, funksjonsnivå, behov for og mottak av tjenester

Kilde
IPLOS Veileder, v. 1.0

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

Funksjonsnivå

 

  Gi tilbakemelding på denne siden