Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

IPLOSDefinisjon
Informasjonssystem basert på individdata fra søkere og brukere av kommunale sosial- og helsetjenester i kommunene, som beskriver situasjon, funksjonsnivå, behov for og mottak av tjenester

Kilde
IPLOS Veileder, v. 1.0

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

Funksjonsnivå

 

  Gi tilbakemelding på denne siden