Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

FaktaarkDefinisjon
Rapporteringsform i KOSTRA for sammenligning av data fra ulike kommuner

Forklaring
KOSTRA-informasjon skjer i hovedsak i form av faktaark på tre nivåer:

  1. Utvalgte nøkkeltall retter seg mot brukere som trenger hovedtall og oversikt over hele kommunens virksomhet.
  2. Mer detaljerte nøkkeltall på spesifikke tjenesteområder.
  3. Faktaark beregnet på egne analyser. Publiseres i en form der den enkelte kommune kan sammenligne seg med ”liknende” kommuner, med fylket eller med landet som helhet.

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden