Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SkolehelsetjenesteDefinisjon
Del av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot skolebarn, til og med videregående skole.

Skolehelsetjenesten arbeider for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon og fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte, i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet.
Kjernepersonellet er helsesøster og lege, men også annet personell kan være involvert, som for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, tannlege og andre.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Helsetjeneste.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden