Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

AMK-aksesstidDefinisjon
Tidsintervall fra når det begynner å ringe i AMK-sentralen til en AMK-operatør svarer på oppringingen.

Forklaring
For anrop til 113 benyttes opprinnelsesmarkering for beregning av start aksesstid.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

aksesstid

 

  Gi tilbakemelding på denne siden