Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

hentestedDefinisjon
Sted der pasient blir hentet ved en hendelse.

Forklaring
For statistikk kan hentested grupperes inn i eksempelvis: offentlig vei, offentlig sted, hjem, institusjon, sjø, fjell etc.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

hendelsessted

leveringssted

 

  Gi tilbakemelding på denne siden