Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SykdomsperiodeDefinisjon
Et tidsrom hvor en person har en sykdomstilstand. Sykdomsperioden varer fra første symptom/tegn oppdages av pasienten eller helsevesenet til fravær av symptom/tegn eller til dødstidspunktet.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Omsorgsnivå.
Sykdom.

Se også

Omsorgsperiode

 

  Gi tilbakemelding på denne siden