Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Utsteinmal for rapporteringDefinisjon
Internasjonalt anerkjente maler for dokumentasjon og rapportering av data, ofte fra akuttmedisin eller annen pasientomsorg og -behandling.

Forklaring
Utsteinmaler er som regel utviklet av ekspertgrupper og basert på evidensbasert medisin og annen tilgjengelig kunnskap om emneområdet. Eksempler er Utsteinmalene for rapportering av prehospital hjertestans og for traumer.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden