Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

RekvirereDefinisjon
Kreve at noe stilles til rådighet i arbeidet med et helseproblem (24). Det kan være en undersøkelser, tjenester, hjelpemidler, transport.
Ved en rekvirering beholder utstederen av rekvisisjonen hovedansvaret for det aktuelle helseproblemet dette gjelder.
En allmennlege kan rekvirere innleggelse ved øyeblikkelig hjelp, men dette skal vanligvis rubriseres som en henvisning.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Pasientadministrativt arbeid.

Se også

Helseproblem

Henvise

 

  Gi tilbakemelding på denne siden