Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

omsorgsnivåDefinisjon
Nivå i helsetjenesten som helsehjelpen/omsorgen gis.

Forklaring
I forbindelse med medisinsk nødmeldetjeneste er følgende behandlings- og omsorgsnivå aktuelle: Hjemmebaserte tjenester (laveste omsorgsnivå), fastlege, lege, pleie- og sykehjem, kommunal avlastningsenhet (for barn og unge), legevakt, lokalmedisinsk senter, distriktsmedisinsk senter, lokalsykehus, sentralsykehus, regionsykehus, spesialsykehus/spesialavdeling med landsfunksjon.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden