Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

AttføringDefinisjon
Tiltak for å tilbakeføre en person til arbeidslivet.

Forklaring
Termen benyttes hovedsakelig i arbeidslivs- og trygdesammenheng. Rehabiliteringstiltak betegnes i denne sammenheng ofte som "medisinsk attføring", men avgrensningen av slike tiltak mot allmenne rehabiliteringstiltak er uklar, og termen "medisinsk attføring" bør ikke brukes som synonym til Rehabilitering, selv om formålet kan være viktig også i rehabiliteringsarbeid.

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

Rehabilitering

 

  Gi tilbakemelding på denne siden