Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

PrimærhelsetjenesteDefinisjon
Del av helsetjenesten som i første rekke har ansvar for og tilbyr tjenestene der folk bor og arbeider, og som formidler og koordinerer de tjenestene pasienter/brukere trenger fra andre deler av helsetjenesten.

Primærhelsetjeneste omfatter:

  • veiledning og rådgivning av enkeltindivider og grupper i helsespørsmål gjennom helseopplysning og helsefremmende arbeid.
  • fremme adekvat matforsyning og god ernæring.
  • helsetjeneste for mor og barn, inklusive familieplanlegging.
  • vaksinering mot viktige infeksjonssykdommer.
  • forebyggelse og kontroll av lokale epidemier og helseproblemer.
  • skolehelsetjeneste.
  • bedriftshelsetjeneste.
  • tilstrekkelig behandling og omsorg i samband med vanlige sykdommer og skader.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Helsetjeneste.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden