Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

RegningskortDefinisjon
Den regningsblanketten trygdekontoret krever utfylt av legen for å utbetale honorar og dekke utgifter i samband med medisinsk behandling.
På blanketten skal legen blant annet oppgi pasientens navn og personnummer, bosted, diagnosekode, dato og klokkeslett for kontakten i tillegg til en spesifisert regning som inkluderer hva pasienten har betalt selv.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Pasientadministrativt arbeid.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden