Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

RegningskortDefinisjon
Den regningsblanketten trygdekontoret krever utfylt av legen for å utbetale honorar og dekke utgifter i samband med medisinsk behandling.
På blanketten skal legen blant annet oppgi pasientens navn og personnummer, bosted, diagnosekode, dato og klokkeslett for kontakten i tillegg til en spesifisert regning som inkluderer hva pasienten har betalt selv.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Pasientadministrativt arbeid.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden