Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

PopulasjonDefinisjon
En hel befolkning eller et utvalg av en befolkning som kan karakteriseres ved bestemte kjennetegn, f.eks. bosted, risikofaktor, sykdom etc.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Befolkning.

Se også

Befolkning

Bosted

Risikofaktor

Sykdom

 

  Gi tilbakemelding på denne siden