Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Om Volven


Hva er Volven?
Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m. Tjenesten utvikles og drives av Helsedirektoratet.

Hvem er brukere av Volven?
De viktigste brukergruppene for Volven er helsetjenestens aktører (regionale helseforetak, helseforetak, helseinstitusjoner, enkeltleger m.fl..) samt it-leverandører med ansvar for å integrere/bruke autoriserte og kvalitetssikrede metadata i sine applikasjoner.

Hvorfor navnet Volven?
Volven er den allvitende spåkona i norrøn mytologi som kan se inn i nær og fjern framtid. Volven driver med seid; spådommer som bygger på kunnskap og teknologi et sted mellom virkelighet og magi. Vår Volven søker å vite alt om data og metadata for helsefaglig kunnskap og informasjonsteknologi. Om hun ikke kan spå og bestemme liv og død, håper vi at hun kan oppleves som allvitende for alle som trenger tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag.

Hvordan kan jeg gi tilbakemelding eller få svar på spørsmål?
Dersom det er data eller funksjonalitet du savner i Volven, eller om du har andre kommentarer:
Send en e-post til kodehjelp@helsedir.no
Nederst på hver side vil du finne en link til denne adressen. 

 

  Gi tilbakemelding på denne siden