Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

BildeDefinisjon
Grafisk fremstilling av et objekt på f.eks. film, skjerm eller papir.

Produkt
Medisinske bildesystemer innen radiologi

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Bildearkiv (digitalt)

Bildebehandling

Bildedannende enhet

Bildedata

Bildedybde

Bildefangst

Bildelager (digitalt)

Bildeplater

Bildeprosessering

Gråtoneverdi

Kontrast (Bildekontrast)

Matrise

Pixel

 

  Gi tilbakemelding på denne siden