Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

BildeDefinisjon
Grafisk fremstilling av et objekt på f.eks. film, skjerm eller papir.

Produkt
Medisinske bildesystemer innen radiologi

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Bildearkiv (digitalt)

Bildebehandling

Bildedannende enhet

Bildedata

Bildedybde

Bildefangst

Bildelager (digitalt)

Bildeplater

Bildeprosessering

Gråtoneverdi

Kontrast (Bildekontrast)

Matrise

Pixel

 

  Gi tilbakemelding på denne siden