Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

AnsvarsgruppeDefinisjon
Gruppe formelt nedsatt av, eller på vegne av den kommune eller bydel som har ansvar for tjenestetilbud til en enkelt bruker, med representanter for de ulike tjenestene som ytes og brukeren selv og/eller pårørende, med en av fagpersonene som koordinator.

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Homonym

Ansvarsgruppe

Ansvarsgruppe

 

  Gi tilbakemelding på denne siden