Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

AvdelingsoppholdDefinisjon
Sammenhengende opphold ved samme avdeling.

Midlertidig fravær (f.eks. permisjon eller kortvarig opphold på skjermingsenhet) medfører ikke avslutning av avdelingsoppholdet.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Avdeling

Inndato

Permisjon

Utdato

 

  Gi tilbakemelding på denne siden