Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

IPLOS-standardenDefinisjon
Formalisert beskrivelse av sentrale tekniske forhold relatert til overføring av opplysninger fra kommunene til IPLOS-registeret, herunder også krav relatert til kvalitetskontroll, tildeling av pseudonymer, kodeverk og klassifikasjoner

Kilde
Utkast til IPLOS-forskrift

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

IPLOS forsystem

IPLOS-registeret

Tiltrodd pseudonymforvalter

 

  Gi tilbakemelding på denne siden