Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Kommunelege IDefinisjon
En lege som kommunen etter lov om helsetjenesten i kommunene (30) er pliktig til å ansette og som er tillagt myndighet i lovens bestemmelser om miljørettet helsevern og i lov om smittevern og evt. i tillegg kan gis myndighet gjennom kommunale vedtak.
Kommunelegen skal være medisinsk faglig rådgiver for helsetjenesten gjennom først og fremst å informere, veilede og samordne helsetjenesten, foruten til en viss grad å føre tilsyn og instruere. Kommunelegens tilrådning og begrunnelse skal alltid følge saker om miljørettet helsevern og smittsomme sykdommer (38).
Kommunelegens oppgaver omfatter også til enhver tid å ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan påvirke denne og foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak i kommunen. Kommunelegen er også sentral i kommunens oppbygging og drift av internkontrollsystemer på de områder som krever medisinske kunnskaper (40).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kommunehelsetjenesten.

Se også

Forebyggende tiltak

Helse

Helsefremmende tiltak

Internkontrollsystem

Kommuneoverlege

 

  Gi tilbakemelding på denne siden