Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

BildedybdeDefinisjon
Hvor stor skala som er benyttet for å beskrive innholdet i hvert pixel, representert ved antall bit. Antall gråtoner/farger i et bilde, f.eks. 12-bit = 4096 gråtoner.

Produkt
Medisinske bildesystemer innen radiologi

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Bilde

Gråtoneverdi

Pixel

 

  Gi tilbakemelding på denne siden