Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

BildedybdeDefinisjon
Hvor stor skala som er benyttet for å beskrive innholdet i hvert pixel, representert ved antall bit. Antall gråtoner/farger i et bilde, f.eks. 12-bit = 4096 gråtoner.

Produkt
Medisinske bildesystemer innen radiologi

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Bilde

Gråtoneverdi

Pixel

 

  Gi tilbakemelding på denne siden