Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

LaboratorieprøveDefinisjon
De prosedyrene som omfatter prøvetakning, laboratorieanalyse av prøvematerialet og tolkning av resultatet som har som hensikt å finne, identifisere eller kvantifisere en eller flere substanser, evaluere organfunksjoner eller anatomiske forhold - normale og patologiske, for derved å kunne fastsette eller bekrefte diagnose eller monitorere behandlingseffekter (1).
Dette omfatter alle diagnostiske prosedyrer - fysikalske, biologiske, billedmessige, teknologiske m.v., som ikke inngår en klinisk undersøkelse.
Synonym:
Prøve, Test.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Laboratorium.

Se også

Klinisk undersøkelse

Laboratorieanalyse

Prøvemateriale

Prøvetakning

 

  Gi tilbakemelding på denne siden