Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

LaboratorieprøveDefinisjon
De prosedyrene som omfatter prøvetakning, laboratorieanalyse av prøvematerialet og tolkning av resultatet som har som hensikt å finne, identifisere eller kvantifisere en eller flere substanser, evaluere organfunksjoner eller anatomiske forhold - normale og patologiske, for derved å kunne fastsette eller bekrefte diagnose eller monitorere behandlingseffekter (1).
Dette omfatter alle diagnostiske prosedyrer - fysikalske, biologiske, billedmessige, teknologiske m.v., som ikke inngår en klinisk undersøkelse.
Synonym:
Prøve, Test.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Laboratorium.

Se også

Klinisk undersøkelse

Laboratorieanalyse

Prøvemateriale

Prøvetakning

 

  Gi tilbakemelding på denne siden