Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

primæroppdragDefinisjon
Oppdrag der pasienten befinner seg utenfor sykehus.

Forklaring
Begrepet har sin opprinnelse i luftambulansetjenesten. I enkelte deler av landet brukes primæroppdrag om de oppdrag hvor ambulansen er første ledd i spesialisthelsetjenestens behandlingskjede ved en akuttmedisinsk hendelse, og hvor man ønsker å måle prehospital responstid for først ankomne ambulanse. Begrepet kan omfatte alle hastegrader, men responstiden er mest interessant for Rød/Akutt og Gul/Haster. Kan omfatte både utrykning til publikum og utrykning til helseinstitusjoner dersom institusjonen trenger akuttmedisinsk bistand fra ambulansepersonellet.

Kilde
NOU 1998:8 Luftambulansetjenesten i Norge

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

sekundæroppdrag

 

  Gi tilbakemelding på denne siden