Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

primæroppdragDefinisjon
Oppdrag der pasienten befinner seg utenfor sykehus.

Forklaring
Begrepet har sin opprinnelse i luftambulansetjenesten. I enkelte deler av landet brukes primæroppdrag om de oppdrag hvor ambulansen er første ledd i spesialisthelsetjenestens behandlingskjede ved en akuttmedisinsk hendelse, og hvor man ønsker å måle prehospital responstid for først ankomne ambulanse. Begrepet kan omfatte alle hastegrader, men responstiden er mest interessant for Rød/Akutt og Gul/Haster. Kan omfatte både utrykning til publikum og utrykning til helseinstitusjoner dersom institusjonen trenger akuttmedisinsk bistand fra ambulansepersonellet.

Kilde
NOU 1998:8 Luftambulansetjenesten i Norge

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

Se også

sekundæroppdrag

 

  Gi tilbakemelding på denne siden