Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

VentetidsgarantiDefinisjon
Forskrift om ventetidsgaranti av 27. juni 1997 som har til formål å gi pasienter et mest mulig likeverdig helsetilbud og sørge for en rettferdig fordeling av helsetjenestene.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Ventsys.

Se også

Behandlingsgaranti

Venteliste

Ventetid

Vurderingsgaranti

 

  Gi tilbakemelding på denne siden