Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

LegevaktDefinisjon
Organisert vaktordning for dekning av nødvendig helsehjelp utenom åpningstid etter lov om helsetjenesten i kommunene (30).
Legene i kommunehelsetjenesten, fastlønte og de som har avtale med kommunen har plikt til å delta i slikt arbeid. Kommunen betaler beredskapsgodtgjørelse.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kommunehelsetjenesten.

Se også

Avtale om driftstilskudd

Beredskapsgodtgjørelse

Daglegevakt

Fastlønnslege

Legevaktsentral

 

  Gi tilbakemelding på denne siden