Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

LegevaktDefinisjon
Organisert vaktordning for dekning av nødvendig helsehjelp utenom åpningstid etter lov om helsetjenesten i kommunene (30).
Legene i kommunehelsetjenesten, fastlønte og de som har avtale med kommunen har plikt til å delta i slikt arbeid. Kommunen betaler beredskapsgodtgjørelse.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kommunehelsetjenesten.

Se også

Avtale om driftstilskudd

Beredskapsgodtgjørelse

Daglegevakt

Fastlønnslege

Legevaktsentral

 

  Gi tilbakemelding på denne siden