Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

PoliklinikkDefinisjon
En helsetjeneste tilknyttet sykehus og som yter tjenester til ikke innlagte pasienter (og med medisinsk personell som i hovedsaken omfatter spesialister) (5).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Institusjoner.

Se også

Helsepersonell

Helsetjeneste

Legespesialist

Sykehus

 

  Gi tilbakemelding på denne siden