Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Enkel pasientkontakt med fremmøteDefinisjon
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved personlig fremmøte eller bud. En henvendelse som ikke krever at legen foretar en utredning.
Inkluderer avtale om eller fornyelse av resept og rekvisisjoner, enkle undersøkelser og behandlinger foretatt av medarbeidere, laboratorieundersøkelse av hemoglobin, senkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopi av urinsediment.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kontakt.

Se også

Konsultasjon

Utredning

 

  Gi tilbakemelding på denne siden