Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

legebilDefinisjon
Legebemannet utrykningsbil uten permanent båreplass, for utrykning i basens/sykehusets nærområde eller som alternativ til helikopter ved dårlig vær.

Forklaring
Bemannet med lege som har akuttmedisinsk kompetanse. En legebil er ofte stasjonert ved en luftambulansebase hvor den benyttes som alternativ til helikopter ved dårlig vær eller oppdrag i basens nærområde. En legebil kan også inngå som egen ressurs i en ambulansetjeneste utenom luftambulansetjenesten. Legebilen er i de fleste tilfeller ikke egnet til transport av pasient, og er derfor avhengig av at ambulanse rykker ut samtidig.

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden