Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

EttervernshjemDefinisjon
Fylkeskommunal ettervernsinstitusjon etter tidligere lov om psykisk helsevern.

Etter den nye psykisk helsevernloven skal ettervernshjemmenes funksjon erstattes av distriktspsykiatriske sentre eller ved ulike typer samarbeid mellom spsialisthelsetjenesten og kommunale helse- og sosialtjenester.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Distriktspsykiatrisk senter

Rehabilitering

 

  Gi tilbakemelding på denne siden