Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Miljørettet helsevernDefinisjon
Del av kommunens helsetjeneste som arbeider spesialet med faktorer i miljøet som kan ha betydning for arbeidet med å fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte.

Disse faktorer omfatter blant annet biologiske-, kjemiske-, fysiske- og sosiale miljøfaktorer.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Strategi.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden