Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

leid linjeDefinisjon
Leid analog eller digital sambandslinje som er fast oppkoplet mellom elektroniske enheter i telenettet.

Forklaring
Leide linjer benyttes f.eks. mellom: RBO-enhet og radiobasestasjon; AMK og Telenor for overføring av data for opprinnelsesmarkering; nødmeldesentralene (11x-sentralene).

Produkt
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Organisasjoner
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Registrert av: Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden