Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

TrygdekontorDefinisjon
Lokalt kontor (under Rikstrygdeverket) i hver kommune, evt. med filialer, som har delegert myndighet og saksbehandlingsoppgaver og sørger for utbetalinger av trygd og refusjon for medisinsk behandling.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Institusjoner.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden