Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Klinisk undersøkelseDefinisjon
Undersøkelse av pasienten lokalt eller generelt basert på observasjon, inspeksjon, palpasjon, perkusjon, auskultasjon og bruk av luktesans, evt. med enkle instrumenter som ofthalmoskopi, otoskopi, lampe, anoskop, spekulum, spatel, stetoskop, blodtrykksmåler, stemmegaffel, måleband, reflekshammer eller temperaturmåler (1).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Utredning.

Se også

Pasient

Undersøkelse

 

  Gi tilbakemelding på denne siden