Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Pseudonyme helseopplysningerDefinisjon
Helseopplysninger der identitet er kryptert eller skjult på annet vis, men likevel individualisert slik at det lar seg gjøre å følge hver person gjennom helsesystemet uten at identiteten røpes

Forklaring
Anonymisering har til hensikt å kunne sammenstille helseopplysninger om samme person fra flere registre uten å inneholde informasjon som kan identifisere personen. IPLOS-data skal avgis fra kommunene i pseudonymisert form ved kryptering av fødselsnummer og saksnummer. Koblingsdata, men ikke helseopplysninger, skal forvaltes av tiltrodd tredjepart (TTP)

Kilde
Helseregisterloven

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

Anonyme helseopplysninger

Avidentifiserte helseopplysninger

 

  Gi tilbakemelding på denne siden