Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Pseudonyme helseopplysningerDefinisjon
Helseopplysninger der identitet er kryptert eller skjult på annet vis, men likevel individualisert slik at det lar seg gjøre å følge hver person gjennom helsesystemet uten at identiteten røpes

Forklaring
Anonymisering har til hensikt å kunne sammenstille helseopplysninger om samme person fra flere registre uten å inneholde informasjon som kan identifisere personen. IPLOS-data skal avgis fra kommunene i pseudonymisert form ved kryptering av fødselsnummer og saksnummer. Koblingsdata, men ikke helseopplysninger, skal forvaltes av tiltrodd tredjepart (TTP)

Kilde
Helseregisterloven

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

Anonyme helseopplysninger

Avidentifiserte helseopplysninger

 

  Gi tilbakemelding på denne siden